Møtereferater

Hedmark MDG arbeider for mer gjennomsiktighet og demokrati. Vi legger derfor ut våre møtereferater her på siden.

juni 20, 2016

Fylkesstyret møtes som hovedregel første torsdag i måneden. Ta gjerne kontakt dersom du har saker av regional betydning som du mener Hedmark MDG bør ta stilling til. Vi oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt med sitt lokallag for å fremme saker der de bor, og slik bidra med gode ideer til våre representanter og tillitsvalgte.

 

Årsmøteprotokoll 2016:

Hedmark MDG – Protokoll fra Årsmøtet 2016

Styremøter 2016:

Referat 16.02.2016

Referat 03.05.2016

Referat 15.03.2016

Referat 02.06.2016