Fylkesstyret

Leder:

Stig Braathen: 45004955

Øvrige styremedlemmer:

  • Sindre Sørhus
  • Marianne Lunåsmo
  • Suhur Lorch-Falch
  • Håvard Hageberg

Varamedlemmer:

  1. Kasper Silkoset Syversen
  2. Ingunn  Bjerke

 

Styret kan kontaktes via talsperson eller på epost: hedmark@mdg.no

Gjeldende vedtekter for Hedmark MDG