Utlysning av rådgivningsoppdrag

Fotocredit: CarsonCreative (CC BY-SA 4.0). Originalen er endret av Bård Sødal Grasbekk (CC BY-SA 4.0).

Ønsker du å bistå Miljøpartiet De Grønne på fylkestinget i Hedmark?

MDG ble etter valget høsten 2015 for første gang representert på fylkestinget i Hedmark. For å raskere etablere gode rutiner for politisk arbeid og stille sterkere i møte med de øvrige partier utlyser partigruppen et oppdrag for politisk rådgivning fram til juli 2016.

Vi ser etter en rådgiver med:

  • Gode arbeidsrutiner
  • Evne til kreativ og strategisk tenkning
  • God kjenskap til det politiske liv i Hedmark
  • Kompetanse innen økonomi, administrasjon og kommunikasjonsarbeid
  • Ønske om å redde verden/bidra til bærekraftig utvikling
  • Godt humør

Oppdragsgiver er fylkestingsgruppen, v. gruppeleder Bård Sødal Grasbekk. Fremdriftsplan skal utarbeides i samarbeid med oppdragsgiveren. Dersom ikke annet er avtalt, skal rådgiverens honorar beregnes etter medgått tid og avtalte timesatser/dagsatser. Arbeidsmengden anslås å tilsvare en 20-30% stilling. Til sommeren gjøres en evaluering av oppdraget. Mulighet for forlengelse av engasjementet eller inngåelse av et mer permanent ansattelsesforhold vil da kunne diskuteres.

Høres dette interessant ut kan du sende CV og motivasjonsbrev til bard.sodal.grasbekk@mdg.no innen fredag 29. januar kl. 12.

For ytterligere informasjon om oppdraget ta kontakt på epost eller mobil: 45242148.