Fra 1. januar 2020 har Hedmark og Oppland blitt Innlandet fylke. Til valget neste år skal derfor våre to fylkeslag stille felles valgliste og utarbeide et felles program. Prosessen er i gang og vi ønsker innspill fra deg!

Opps, fant ikke skjemaet.