Årsmøte 2014

Fylkeslaget avla ordinært årsmøte 16.februar. På møtet ble det blant annet valgt nytt styre og lagt årsplan for 2014. Det ble også diskutert temaer som Oslo-OL 2022 og partiets lederstruktur. Dette og mer kan du lese om her:
Referat fra årsmøtet til MDG Hedmark (16.02.2014)

Fordi tidligere styreleder trakk seg, ble det avholdt ekstraordninært årsmøte 5.juni hvor det ble valgt ny styreleder i fylkeslaget. Her er referatet fra møtet:
Referat_Ekstraordinært årsmøte MDG Hedmark 05.06.2014