Fylkesårsmøte 2017

Fylkesårsmøtet avholdes søndag 15. januar, på Elverum videregående skole, fra kl. 12:00 til kl. 17. Behandlingen av saker berammes å ta tre til fire timer og det settes av tid til pauser og mingling. Det blir servering av mat, kaffe og te.

Lokallagene har et gitt antall delegater som reguleres av vedtektene, men møtet er åpent for observatører og andre interesserte.