Bård Sødal Grasbekk

5. kandidat, Hamar

Bård er utdannet landskapsarkitekt fra Ås og arbeider til daglig med arealplanlegging. Han er spesielt opptatt av at folkehelse og at folk skal trives der de bor og at alle skal ha tilgang på gode rekreasjonsområder i nærområdet sitt. Bård er en ivrig trommeslager og han liker å følge med på hva som rører seg i kulturlivet.

Som representant for Miljøpartiet De Grønne på fylkestinget i Hedmark vil Bård arbeide for bærekraftig utvikling av fylket, det innebærer en satsing på grønne arbeidsplasser, ivaretakelse av biologisk mangfold og klimatilpasning. Han mener de beste løsningene ofte finnes på tvers av sektorer og administrative grenser. Ønsker du en spennende og kreativ stemme inn på fylkestinget? Stem Bård inn!

- Hedmark har store muligheter innenfor utvikling av grønne arbeidsplasser. Vi har mange sterke og tradisjonsrike næringer i fylket, men vi har også gode muligheter til å posisjonere oss innen framtidens bioøkonomi. For å få til det trenger vi å få folk til å møtes, bruke tid sammen og dele ideer.