Fylkestingslista er på plass!

 

1. og 2. kandidat fylkestinget
Antonio Poléo og Gro Børvan håper på rekordoppslutning i september.

Den grønne bølgen feier med seg nye medlemmer fra alle hold, og både Antonio Poléo og Gro Børvan har en fortid fra andre partier.

«Problemet med de tradisjonelle partiene, er at politikken er tufta på noen samfunnspolitiske idealer som vokste fram på en tid da økologi ikke var et tema. De forsøker å putte litt miljøvern inn i en eksisterende ramme, men det blir ikke så bra. Vi må tenke nytt, vi må starte med de økologiske prinsippene, de reglene som gjelder for alle systemene på kloden, og så må politikken speile disse», sier Antonio Poléo, biolog og førstekandidat på MDG sin liste ved fylkestingsvalget 2011.

Her er hele lista:

For- og etternavn

Fødsels-år Kommune
1 Antonio Poléo 1961 Eidskog
2 Gro Børvan 1962 Stange
3 Cathrine Helen Eriksen 1980 Åsnes
4 Kjetil Frode Vangløkken 1965 Hamar
5 Hilde Rigmor Amundsen 1963 Stange
6 Terje Olav Lie Amundsen 1951 Elverum
7 Ingun Margrethe Bjerke 1944 Stange
8 Audun Hjertager 1970 Tynset
9 Morten Paris Nilssen 1967 Stange
10 Bente Pünter 1955 Løten
11 Stian Simonsen 1975 Åsnes
12 Victoria Østrem Poléo 1966 Eidskog
13 Idar Leknes 1983 Stor Elvdal
14 Agnete Jølstad 1966 Stange
15 Stig Rune Kleiven 1959 Ringsaker
16 Åsta Walek 1945 Stange
17 Mattis Trosviken 1991 Stange
18 Tone Lund Berle 1973 Stange
19 Jon Holden 1942 Ringsaker