Ansvarlige politikere?

Vi kan ikke gjøre Stoltenberg & Co til ansvarlige for at forhandlingene i København gikk som de gikk. Samtidig er det ikke til å legge skjul på at de rike landene, inkludert Norge, har vist en mangel på handlekraft som gir dem lite troverdighet i klimasaker, skriver Aurora Furuseth, leder for Grønn Ungdom