Årsmøte og nominasjonsmøte Hedmark MDG 19. februar!

Årsmøte og nominasjonsmøte for Miljøpartiet De Grønne i Hedmark vil begge deler finne sted på Glomdalsmuseet 19. februar. Museet ligger på Vestad, på vestsida av Glomma. Det ligger i gangavstand fra togstasjonen og har merket avkjøring fra rv 25.

Årsmøtet starter klokka 12 og nominasjonsmøtet vil følge etter årsmøtet.  Mellom møtene vil det bli en pause hvor det blir enkel servering og muligheter til å gå rundt på utstillingene på museet.

Victoria Poléo vil i løpet av dagen holde foredraget «En Grønn tråd», om livskraft, lykke og forbruksnedgang. Vær velkommen!

Saksliste årsmøte:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden

2) Konstituering med valg av ordstyrer og referent

3) Årsrapport

4) Årsregnskap

5) Budsjett for 2011

6) Valg av styre

7) Valg av landsmøteutsendinger

8 ) Eventuelt

Saksliste nominasjonsmøte:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden. Opptelling av antall deltakere med stemmerett

2) Konstituering med valg av ordstyrer, referent og to fra styret til å underskrive valglisten.

3) Valg av liste. Forslag til liste vil bli lagt fram på møtet.