De Grønne valgvinner også i Norge?

Det norske Miljøpartiet De Grønne (MDG) er medlem av ”De europeiske grønne” som består av 34 partier fra hele Europa. Derfor er valget i EU også en seier for De Grønne i Norge. Vi håper at dette er en forsmak på stortingsvalget til høsten!

Det norske miljøpartiet har vært med på å påvirke politikken i EU. I oktober vedtok den grønne europeiske alliansen, etter initiativ fra MDG i Norge, en all-europeisk innsats for å hindre oljeleting og oljeboring i områdene nord for polarsirkelen, spesifikt i Lofoten. En resolusjon med sterk kritikk av StatoilHydro sin rolle i utvinning av olje fra tjæresand i Canada ble også vedtatt. Det var også enighet om å legge sterkere diplomatisk press fra EU overfor Russland, Canada og USA for å hindre utbygging av oljeindustri i arktiske områder.

Grønn politikk handler om solidaritet: Med mennesker og natur, med undertrykte i eget samfunn, med fattige i andre deler av verden og med kommende generasjoner. Vår velstand kan ikke lengre baseres på en vekstøkonomi med rovdrift på naturressursene til skade for fattige som lever i dag, og for livsgrunnlaget for våre egne barn og barnebarn. Kofi Annan sa det slik: ”I verden i dag er vi alle i samme båt – Ingen bør kunne bli rike på andre sin bekostning”.

Jeg mener det bare er Miljøpartiet De Grønne som går inn for de samfunnsendringene som er nødvendige for en bærekraftig fremtid. Les partiprogrammet og se om også du kommer frem til samme konklusjon!