Gambler med framtida

Den kanskje største utfor dringen under klimatoppmøtet i København var gapet mellom rike og fattige land, skriver artikkelforfatteren Aurora Furuseth, styremedlem i Miljøpartiet De Grønne Hedmark