– Gi erstatning for levende ulv, ikke for død sau

– Politikken bærer preg av å være et dårlig kompromiss, sier nasjonal talsperson Hanna E. Marcussen, og peker på de høyst ulike synene på rovdyrspørsmålet innad i regjeringen. – Dagens ordning skaper dype konflikter mellom folk som gjerne har det til felles at de er glade i naturen. Den har dessuten gjort rovdyrdebatten om til en skitten skyttergravskrig, og den skaper stor frustrasjon både blant rovdyrvenner, i landbruket og hos jegere, sier Marcussen.

Miljøpartiet De Grønne mener det er på høy tid å legge om politikken for erstatning til berørte bønder og lokalsamfunn. – Istedenfor å betale ut erstatning for rovdyrdrepte sauer, burde både bønder og kommuner i områder med bestander av de store rovdyrene få betalt ut et beløp som står i samsvar med antall rovdyr. Myndighetene burde rett og slett gi erstatning for levende ulv, og ikke for død sau, mener Marcussen.

Partiet mener at en slik ordning vil gjøre det lettere å gå for alternative driftsformer, forebygge rovdyrtap på en mer økonomisk bærekraftig åte, og at den dessuten ville gi et insentiv til å ta vare på de store rovdyrene. – På denne måten ville mye av den sympatien de som driver med ulovlig jakt får fordunste, tror Marcussen.

– Det å ha f.eks. ulv eller jerv i et område ville bli en ressurs for lokalsamfunnene, og ikke bare et problem. Pengene vil kunne benyttes til endret drift eller til forebygging ut fra lokale avgjørelser, noe som ville være til fordel både for bønder og for lokaldemokratiet.

Miljøpartiet De Grønne stiller liste til stortingsvalget i alle landets fylker. I Hedmark er Audun Hjertager – som bor på et småbruk i
Nord-Østerdalen – førstekandidat.