Grønn framtid

Grønt er symbolet på livskraft, og på natur. Skal jorden være levelig for våre etterkommere må vi planlegge langsiktig og være villige til å ofre noen av våre kortsiktige behov. I møte med politiske utfordringer, enten det er arbeidsledighet, jordbrukspolitikk eller økonomisk krise, bør vi alltid spørre oss om tiltakene er bærekraftige, både økologisk og sosialt, skriver Audun Hjertager.