Grønne kandidater til Stortingslisten i Hedmark søkes!

Vi er i gang med å finne kandidater til Miljøpartiet De Grønne Hedmark sin Stortingsliste til valget i 2013, og vi søker etter forslag til gode kandidater. Vi ønsker innspill både fra lokallag, enkeltmedlemmer og også deg som er «green at heart», men ikke partimedlem.

Har du forslag til hvem som skal representere oss på Stortingslista (husk å spørre vedkommende først), eller selv ønsker å stille til valg, kan du sende e-post til hedmark@mdg.no. Forslagene skal ha en kort begrunnelse og frist for innsendelse er 31. desember 2012.