Info fra fylkesstyret

Fylkesstyret i MDG Hedmark hadde møte 6. august og tok opp følgende saker:

1) Nominasjonsprosessen fram mot stortingsvalget.
Det lakker og lir mot stortingsvalg 2013 og vi bør være tidlig ute med å finne vår 1. kandidat fra MDG Hedmark. Vi vil med dette oppfordre alle medlememmer til å sende inn forslag på kandidater til liste. Pass på å spørre de du ønsker å nominere først! Meld i fra til styret innen 5 september.

Vi ønsker å avholde en grønn kafe/medlemsmøte i Hamar 5.september hvor vi nominerer kandidatene. Sted kommer vi tilbake til, men sett av kvelden!

2) Prinsipp-program revisjon
På samme møte ønsker vi også en diskusjon rundt MDGs prinsipp-program som i disse dager er til revisjon. Nytt utkast til prinsipp-program er ferdig 20.august og vil da formidles dere. De legges også ut på MDGs sider. Komiteen ønsker innspill fra hele grasrota, så sett deg ned og bruk litt tid på å finne ut hva du synes.

3) Dannelse av nye lokallag og oppfriskning av enkelte lokallag.
Vi snakka om mulighetene for å danne nye lokallag i fylket, og ikke minst ruste opp de gamle. Noen av lokallagene trenger å avholde et årsmøte før årets slutt slik at de fortsatt kan registreres som aktive. Dette vil de få hjelp til. Nye lokallag vil i 2013 bli forsøkt stiftet der hvor vi har medlemsgrunnlag til det.

Håper dere alle har hatt en fin og vitaliserende sommer – trass i mye vann fra oven. Ingen kan si at ikke denne sommeren har vært svært grønn!

Hilsner fra fylkesstyret.