Kronikk fredag 16. oktober 2009

Rendalen Renselskap forvalter et relativt lite område, hvor reinen f. eks i en tørkesommer eller en hard vinter ikke har mulighet til å vandre ut til bedre beiteområder, skriver Tore Hauge, medlem Miljøpartiet De Grønne.