Landsmøte med historisk sus

HA hadde fredag på trykk en sak om Miljøpartiet De Grønnes landsmøte. Vi er fortsatt et såpass ferskt parti at vi blir veldig glad når avisa skriver om oss. Men vi er ikke så ferske at vi ikke har hatt landsmøte før, som artikkelen gir inntrykk av. Årets landsmøte hadde likevel en historisk sus over seg, siden det var vårt første som stortingsparti.

I Norge ble MDG formelt stiftet i 1988. Vi fikk vår første folkevalgte allerede i 1987 og vår første stortingsrepresentant i 2013. Det at mange har latt seg engasjere, vises i en eksplosiv medlemsvekst de siste årene. Siden 2007 har vi 20-doblet antall medlemmer nasjonalt fra 270 til 5380. I følge den siste meningsmålingen til HA, har vi 4,2% oppslutning i Hamar og ligger an til å få to representanter i kommunestyret.

Det er mye som skiller oss fra de mer etablerte partiene på Stortinget. Der de andre partiene har økonomisk vekst som overordnet mål, vil vi underlegge økonomien sunne økologisk premisser. Hensynet til klima og miljø kommer alltid først. I stedet for en partileder, har vi to talspersoner, én mann og én kvinne. MDG er opptatt av grasrotdemokrati som noe mer enn bare som et fint ord. Nasjonalt viser vi det i praksis blant annet ved åpne for at alle kan komme med forslag til neste års alternative statsbudsjett. Lokalt viser vi det blant annet ved å arrangere temamøter i Hamar, hvor halve tida er satt av til diskusjon.

Vi er fortsatt et såpass ferskt parti at vi innser at vi ikke har alle svarene. Nå som vi begynner arbeidet med partiprogram for kommune- og fylkestyrevalget neste år, ønsker vi få innspill til programmet, både fra fagfolk og «mannen i gata.» Vi er åpne for å utvikle politikken vår
i møte med ny innsikt og forståelse.

Jon André Danielsen, fylkessekretær MDG Hedmark

Innlegget var på trykk i Hamar Arbeiderblad 8.mai 2014.