Lev mer- jobb mindre!

Undersøkelser har vist at nær 70 prosent av befolkningen ønsker mer fritid fremfor mer lønn og økt forbruk. Poenget med sekstimersdagen er nettopp at vi skal bytte ut vekst i kjøpekraft med vekst i livskvalitet.

Men noen blir provosert av dette. «Vi må jobbe mer – ikke mindre,» skriver Mathilde Fasting fra Civita. Hun er bekymret for hvilke konsekvenser kortere arbeidstid kan få for økonomien. Spektersjefen Anne-Kari Bratten uttaler at vi, og spesielt kvinner, må jobbe mer. I februar 2013 la den rødgrønne regjeringa fram perspektivmeldingen. Konklusjonen der er at folk må arbeide mer for at vi skal få til den ønskede tredoblingen av forbruket. Ja, du leste riktig. Vi skal forbruke tre ganger mer i 2060!

Men: Både Civita, Spekter og Perspektivmeldingen overser imidlertid fullstendig hvilke konsekvenser økt arbeidstid og økt forbruk vil få for det livsgrunnlaget økonomien er helt avhengig av. Utgangspunkt til Miljøpartiet De Grønne er enkelt: Alle verdens mennesker er født med den samme retten til å forsyne seg av vårt felles livsgrunnlag.

Klodens ressurser blir ikke større, men vi blir stadig flere som deler på dem. Vi nordmenn legger allerede beslag på omkring tre ganger mer ressurser enn hva jorda kan tåle over tid hvis alle skulle levd som oss. Mer til materielt forbruk i Norge betyr derfor at det blir mindre til noen andre – og det betyr at livsgrunnlaget utarmes i enda høyere tempo enn i dag.

Med dette som utgangspunkt blir det nærmest absurd at norske myndigheter legger opp til tredobling i forbruk. Dette er uforsvarlig. Dette er på kollisjonskurs med både økologiske realiteter og en anstendig fordeling av verdens ressurser. Våre ledere ber oss altså om å jobbe mer for å berge velferdsstaten i fremtiden. Samtidig har nordmenn hatt en eventyrlig vekst i materiell levestandard og mange ønsker å gjøre det motsatte, nemlig ha mer fri med familie og venner.

Statistisk sentralbyrå har regnet på hvilke konsekvenser det har for samfunnets og gjennomsnittsnordmannens økonomi dersom vi jobber mindre. Regnestykket viste at det er mulig å oppnå både fordoblet kjøpekraft, mer fritid og samtidig bevare en velferdsstat på dagens nivå. Tallene kunne vi se i en Brennpunkt-dokumentar på NRK. For jordas tåleevnes skyld må vi prioritere noe annet enn å doble vårt forbruk. Forskning har dessuten vist at vi ikke blir lykkeligere av å kjøpe oss enda flere ting.

De Grønne har lenge ønsket å prioritere kortere arbeidstid fremfor lønnsvekst. Dette kan kombineres med et godt velferdstilbud, samtidig som livskvaliteten øker. Sykefraværet vil kunne reduseres, i noen tilfeller vil produktiviteten øke, mange blir i stand til å stå lenger i jobb, og færre blir avhengig av trygd fordi arbeidslivet blir mer tilgjengelig. Vi kan også se for oss at flere ønsker å ta vare på familiemedlemmer med omsorgsbehov, eller engasjere seg i samfunnsnyttig frivillig arbeid.

Dokumentarfilmen «Opprørske oldemødre» kommer på kino flere steder i fylket i disse dager. Den pågående finanskrisen, den globale oppvarmingen og bekymringen over oldebarnas fremtid har fått Shirley (90) og Hinda (84) til å spørre seg: Er evig økonomisk vekst mulig?

Med dette som utgangspunkt hengir Hinda og Shirley seg på en reise på tvers av USA, og resultatet blir en morsom, rørende og tankevekkende film som utfordrer ideen om at den eneste løsningen er å shoppe og forbruke mer. Sekstimersdagen bidrar til vekst i livskvalitet fremfor vekst i kjøpekraft.

KJETIL VANGLØKKEN
MILJØPARTIET DE GRØNNE HEDMARK