MDG ble utestengt fra rovviltnemnd og miljøkomité

Fotocredit: C.F. Wesenberg

Fylkestinget i Hedmark ble denne uken formelt konstituert. MDG fikk dessverre ikke plass i Hedmark fylkestings miljøkomité eller i rovviltnemnda.

 

oktober 28, 2015

Høyre ville ikke ha en representant som sterkt vektlegger økologi og naturmangfold inn i rovviltnemnda, det på tross av at Høyre sitter med landets klima- og miljøminister og påberoper seg å være et parti for ytringsfrihet, demokrati og kunnskap. Utmarksforvaltning er utfordrende, men den blir ikke bedre av at vesentlige stemmer holdes ute av styringsorganet. Det er synd MDG ikke får ta del i nemndas diskusjoner om rovviltforvaltninga. Rovviltnemnda har som mandat å gjennomføre den nasjonale rovviltpolitikken innenfor sitt forvaltningsområde. Dersom vår deltakelse der er for kontroversiell har vi et demokratisk problem.

Vi ser fram til et spennende arbeide i komiteen for Økonomi, eiendom og regionalt samarbeid, men det må understrekes at det ville vært mer naturlig med en plass i komiteen for samferdsel, miljø og overordnet planlegging.

Fylkestinget hadde vært tjent med å få våre innspill i samferdsel-, miljø- og plansaker i en tidlig fase. Det er merkverdig at Høyre, Venstre, Pensjonistpartiet og FrP ikke ser verdien av å ha et større meningsmangfold i den saksforberedende komiteen. Da ville de ha sluppet å få mine innspill fra Fylkestingets talerstol etter at de selv har avholdt sine forberedende møter. Skulle tro de var mer interessert i effektiv saksbehandling og mindre byråkrati, men her har prinsipper måttet vike for posisjoner.

Venstre og SV valgte selv å ikke sitte i miljøkomiteen, så det blir spennende å se i hvilken grad hensyn til økologi og naturmangfold blir ivaretatt av komiteen i deres innstillinger til Fylkestinget framover. MDG vil uansett arbeide iherdig for å samle et bredt flertall på tinget for framtidsrettede miljøtiltak og en bærekraftig utvikling.

Les Østlendingens sak her.