MDG krever ny retning i jordbrukspolitikken

Fire av delegatene fra Hedmark. F.v: Solveig Østby, Janne Vikerødegården, Hilde Rigmor Amundsen, Habib Hosseini. Jon André Danielsen, Kjetil Vangløkken og Svein Erik Kjærvik var ikke med på bildet
Fire av delegatene fra Hedmark. F.v: Solveig Østby, Janne Vikerødegården, Hilde Rigmor Amundsen, Habib Hosseini. Foto: Øyvind Aukrust

Miljøpartiet De Grønne (MDG) avholdt i helgen 25-27 april sitt første landsmøte som
stortingsparti. Partiet har valgt ny ledelse og videreutviklet sin grønne
politikk. Hedmark var representert med sju delegater.

Hilde Opoku, som sammen med Rasmus Hansson ble valgt til ny talsperson, trakk frem
landbruket sin avslutningstale på landsmøtet:

– Vi skal bygge bro og få fram at landsbrukspolitikken ikke bare en særinteresse. Hvordan
maten vår produseres, angår oss alle, uttalte hun.

– Landbruket er matfatet vårt
MDG Ringsaker har arbeidet for å begrense sprøyting med pesticider i skog i Ringsaker.
Erfaringene fra Ringsaker ble på landsmøtet innarbeidet i en felles resolusjon om
landbruket.

– Det var ekstra artig at erfaringene fra Ringsaker kunne føres inn i en resolusjon som
Landsmøtet stilte seg bak, sier Janne Vikerødegården, leder i MDG Ringsaker.

Resolusjonen «Grønn tiltakspakke for landsbruket» trekker fram blant annet levelønn,
jordvern og alternative distribusjonskanaler som viktige fokusområder.

– 112.000 gårdsbruk er nedlagt siden 1969, noe som tilsvarer 6 gårdsbruk hver dag. Denne
utviklingen må snu. Da er det nødvendig både å verne landbruksjord og sikre anstendig
timeinntekt for bonden, sier Jon André Danielsen, fra Stange.

– Vi må tilbake til tankegangen om at landbruket er matfatet vårt, fortsetter
Vikerødegården.

Våpeneksport
På Landmøtet har MDG vedtatt blant annet å forby import av pels, gi investeringsstøtte til
solstrøm og ta imot flere syriske flyktninger. Habib Hosseini, fra Ringsaker, kom til Norge for fem år siden som flyktning fra Afghanistan. På Landsmøtet gikk han på talerstolen for å vise sin støtte forslaget om å forby autonome våpensystemer.

– Klima og miljø betyr ingenting, om ikke mennesker betyr noe, lød det fra talerstolen.
Hosseini rettet samtidig en oppfordring til Rasmus Hansson om å ikke søke jobb i Nato. Kommentaren vakte applaus og rungende latter i salen.

Hosseini utdyper: – Det hjelper ikke så mye å sende penger eller ta i mot en del flyktninger
fra Syria, Afghanistan, Somalia, Irak og snart Ukraina, dersom vi samtidig fortsetter å selge
våpen til disse landene.

Partiet har som mål å stille lister i over 300 kommuner ved neste års kommunevalg,
deriblant 18 kommuner i Hedmark. Vel hjemme igjen og fulle av inspirasjon fra
landsmøtet, er delegatene fra Hedmark klare til å ta fatt på arbeidet for å nå dette målet.

Følgende resolusjoner ble vedtatt på årets Landsmøte:

  • Elektrifisér Utsirahøyden med offshore vindkraft
  • Fjern moms på elektriske sykler
  • Grøn tiltakspakke for landbruket
  • Investeringsstøtte for solstrøm
  • Norge har plass til syriske flyktninger
  • TFO-ordningen må avskaffes
  • Forby import av pels
  • Norge må jobbe for et internasjonalt forbud mot autonome våpensystemer
  • Gjør sjødeponier ulovlig
  • Steng kullgruvene på Svalbard

Les mer på: http://www.mdg.no/nyheter/vedtatte-resolusjoner-fra-landsmotet/