Nyheter fra fylkesstyret

Saker vi tok opp på møtet 25.juni:

Evaluering av festivalen på Fagerhøi: det var en flott salongfestival i Trysil i begynnelsen av juni hvor Miljøpartiet de grønne var involvert. Festivalen vil imidlertid ikke bli noe av til neste år, men vi vurderer muligheten for at Hedmark MDG arrangerer en dagsfestival i 2013.
Innspill til prinsipp-program: det har ikke kommet inn noen innspill fra Hedmark-medlemmer eller –lokallag i denne omgang, men vi får en ny sjanse når et nytt utkast er ferdig 20 august. I denne forbindelse vil vi forsøke å få til et medlemsmøte/grønn kafe i Stange i begynnelsen av september! Vi diskuterte også om Hedmark skulle vedta sitt eget prinsipp-program for valgkampen 2013 i tillegg, basert på de fem grønne prinsippene mangfold, kretsløp, frihet, likeverd og glede.
Leserinnlegg: vi planlegger to leserinnlegg i løpet av sommeren; et om jordvern og et om klimameldingen og naturmangfold.
Mjøsa-samarbeid: MDG Hedmark samarbeider med MDG Akershus og MDG Oppland om Mjøsa og dens tilstand. Vi leverer en felles uttalelse om planlagt mudring og dumping av masser i Mjøsa i tillegg til at lokallagene Eidsvoll og Stange leverer en uttalelse. Med ønske om en flott sommertid!
fylkesstyret