Politikerne samstemt om samferdsel

Røros Flyplass, riksvei 3 og elektrifisering av Rørosbanen er gjennomgangstema.