Fotocredit: Illustrasjonen er laget av Bård Sødal Grasbekk

Programarbeid for det nye Innlandet fylke!

Fra 1. januar 2020 har Hedmark og Oppland blitt Innlandet fylke. Til valget neste år skal derfor våre to fylkeslag stille felles valgliste og utarbeide et felles program. Prosessen er i gang og vi ønsker innspill fra deg!

mai 14, 2018

Å lage et nytt grønt partiprogram for Innlandet fylke blir en interessant prosess. I skrivende stund er både fylkets utstrekning og oppgaveportefølje usikker. Dette fordi det er foreslått å overføre nye oppgaver til fylkene i forbindelse med regionreformen, og fordi noen kommuner ønsker å bli en del av Viken fylke.

Oppgavene fylkene allerede har vil fortstatt ligge på det regionale forvaltningsnivået, så vi vil uansett gjennomgå gjeldende program for Hedmark og Oppland og vurdere hva som kan bli videreført og hva som bør videreutvikles. Send gjerne innspill til programprosessen på epost til innlandet@mdg.no. Merk innspillet med Programinnspill i emnefeltet.

Gjeldende program ligger her:


Fylkesprogram Hedmark MDG

Fylkesprogram Oppland MDG