Fotocredit: Privat

Ringsaker vgs. må få kunstnerisk utsmykning

Fylkesrådet i Hedmark foreslår å droppe kunsten når Ringsaker videregående skole skal utbygges. Etter at Ikea vant byggeskikkprisen i Ringsaker, burde det være klart for fylkesrådet at Ringsaker videregående skole trenger all den utsmykningen skolen kan få, mener fylkestingspolitiker Bård Sødal Grasbekk.

februar 29, 2016

Østlendingen har de siste dagene skrevet om fylkesrådets forslag til endringer i investeringsrammene til byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar vgs. Det vises til at penger avsatt til kunstnerisk utsmykning skal omdisponeres til nødvendige investeringer i nytt el-anlegg. Miljøpartiet De Grønne mener det er oppsiktsvekkende at behovet for oppgradering av el-anlegget først avdekkes midt i byggefasen. Når behovet for oppgradering imidlertid avdekkes ville det vært på sin plass å vurdere en økt investeringsramme for at budsjettsmellen ikke skal gå på bekostning av andre hensyn.

– Fylkesrådet viser til eksisterende kunst i skoleanleggene, men har unnlatt å dokumentere dette i saksframlegget. MDG er i utgangspunktet svært kritiske til å fravike retningslinjene for kunstnerisk utsmykning. Fylkesrådet har ingen forslag til kompensasjon og det står ikke et ord om hva skolens elever mener om saken. I forslaget fra fylkesrådet kuttes også 8,75 millioner til inventar og utstyr. Saksframlegget mangler dessverre en redegjørelse for hva som her menes med  inventar og utstyr. Hva er det snakk om? Vil kuttene medføre konsekvenser for undervisningen? Det er umulig å ta stilling til forslaget når fylkestinget ikke blir orientert om konsekvensene, påpeker Grasbekk, som mener elevene fortjener et inspirerende skolemiljø med kulturelle impulser.

Saken skal opp til behandling i komité for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid der MDG er representert. Sakspapirene ligger her.