Rovdyr – en ressurs?

Dagens rovdyrpolitikk er et dårlig kompromiss som verken rovdyr, sauer eller bønder er tjent med.
Miljøpartiet De Grønne vil gi bønder og kommuner i områder med bestander av de store rovdyrene utbetaling som står i samsvar med antall rovdyr, istedenfor å betale ut erstatning for rovdyrdrepte sauer. Myndighetene burde gi godtgjørelse for levende ulv; ikke for død sau, skriver Audun Hjertager.