Si nei til datalagringsdirektivet!

Retten til kunnskap, læring, deling og møtevirksomhet, samt ytringsfrihet, personvern og forbrukerrettigheter, er rettigheter vi i Norge er vant til og tar for gitt. Men den digitale verden er et nytt miljø, og her må mange av rettighetene kjempes fram på nytt. Nå er personvernet troen av et nytt direktiv fra EU: datalagringsdirektivet, skriver Aurora Furuseth.