Styret i Hedmark MDG 2011

Hedmark MDG fikk et nesten flunkende nytt styre på årsmøtet i elverum i februar. Victoria Poléo fra Eidskog ble valgt til leder. På konstituerende styremøte noen uker seinere fikk vi fordelt de andre rollene: Morten P. Nilssen ble nestleder, Gro Børvan sekretær, Antonio Poléo fikk ansvar for den ikke altfor tunge pengekista og Ingun M. Bjerke ble vanlig styremedlem.  De gleder seg til å gå løs på alle de viktige naturvernsakene i fylket vårt.

Ingun M. Bjerke, Antonio Poléo, Gro Børvan, Victoria Poléo og Morten P. Nilssen