Fotocredit:

Våre kjernesaker for kommende periode

Miljøpartiet De Grønne ønsker å modernisere Hedmark ved å legge til rette for en grønn omstilling og en bærekraftig utvikling med mennesker i sentrum. Vi vil jobbe for å føre Hedmark ut av oljealderen og inn i den fornybare tidsalderen.

 

Her er hovedsakene våre fylkeskandidater går til valg på:

august 25, 2015

  • Styrke innbyggerenes medvirkning i utviklingen av sine nærmiljø
  • Ingen tvang i kommunereformen
  • Satsing på et bredt, lavterskel kulturtilbud
  • Stanse nedbygging av landbruks-, natur- og friluftslivsområder
  • Flytte investeringer i nye fylkesveger over til sykkelveger
  • Satse sterkt på kollektivtransport
  • Styrke klimaarbeidet i Hedmark
  • Gjeninnføre formannskapsmodellen i fylkeskommunen

Les hele fylkesprogrammet vårt her:  Fylkesprogram Hedmark MDG