Vekstfokus

Økt forbruk fører uunngåelig til økt overforbruk. Om alle skulle levd som nordmenn ville vi trengt flere jordkloder. Den eneste farbare veien er både å stabilisere folketallet, redusere forbruket og forbedre teknologien. Dette mener Miljøpartiet De Grønne. Andre vil bare forbedre teknologien; et ensidig økonomisk vekstfokus. Det går ikke i lengden.