Nyheter

Programarbeid for det nye Innlandet fylke!

Fra 1. januar 2020 har Hedmark og Oppland blitt Innlandet fylke. Til valget neste år skal derfor våre to fylkeslag stille felles valgliste og utarbeide et felles pr...

Her er våre kandidater til Stortingsvalget 2017

Nominasjonsmøtet til Hedmark MDG valgte å sette Martin Løken fra Elverum på førsteplass på stortingslista. Øystein Hanevik fra Kongsvinger ble valgt til andrepl...

Miljøpartiet De Grønne

Høringssvar til nytt arbeidsprogram

Høringssvaret fra Hedmark MDG er resultatet av programseminaret i Kongsvinger 29. oktober. På...

Miljøpartiet De Grønne

Programseminar i Kongsvinger

Det avholdes programseminar for medlemmer av Miljøpartiet De Grønne Hedmark, lørdag 29. oktober i Kongsvinger.

...
Miljøpartiet De Grønne

Vil ta vare på både ulv og sau

De Grønne mener ulven er en del av norsk natur og kultur. Ulven spiller en viktig rolle for regulering av økosystem...

Ringsaker vgs. må få kunstnerisk utsmykning

Fylkesrådet i Hedmark foreslår å droppe kunsten når Ringsaker videregående skole skal utbygges. Etter at Ikea vant byggeskikkprisen i Ringsaker, burde det være k...

MDG ble utestengt fra rovviltnemnd og miljøkomité

Fylkestinget i Hedmark ble denne uken formelt konstituert. MDG fikk dessverre ikke plass i Hedmark fylkestings miljøkomité eller i rovviltnemnda.

 

<...

Våre kjernesaker for kommende periode

Miljøpartiet De Grønne ønsker å modernisere Hedmark ved å legge til rette for en grønn omstilling og en bærekraftig utvikling med mennesker i sentrum. Vi vil jo...

Miljøpartiet De Grønne

Tiggeforbud er feil medisin

Regjeringen fikk sammen med Senterpartiet flertall på Stortinget for å innføre tiggeforbud. Å forby tigging bekjemper verken fattigdom eller kriminalitet, men skyv...

Miljøpartiet De Grønne

Slipp bonden fri!

Stortinget har vedtatt å øke norsk matproduksjon med 20% i løpet av de neste 20 åra. Da er ikke svaret å kutte i overføringene til jordbruket. Regjeringa sier de...

MDG krever ny retning i jordbrukspolitikken

Miljøpartiet De Grønne (MDG) avholdt i helgen 25-27 april sitt første landsmøte som
stortingsparti. Partiet har valgt ny ledelse og videreutviklet sin grøn...