Stortingskandidater

Stortingslista for Hedmark Miljøpartiet de Grønne

1. Martin Løken, Elverum
2. Øystein Hanevik, Kongsvinger
3. Marianne Lunåsmo, Tynset
4. Suhur Lorch-Falck, Eidskog
5. Bård Sødal Grasbekk, Hamar
6. Sindre Sørhus, Tynset
7. Thomas Eriksen, Ringsaker
8. Anne Ellefsen, Hamar
9. Stig Braathen, Kongsvinger
10. Astrid Mortvedt, Hamar
11. Jon Lurås, Løten
12. Jenny Marie Gulbrandsen, Åmot
13. Gjermund Gjestvang, Elverum