Fylkesstyret

Leder:

Jon Lurås: 91606962

Øvrige styremedlemmer:

  • Sindre Sørhus
  • Anne Ellefsen
  • Suhur Lorch-Falch
  • Gjermund Gjestvang

Varamedlemmer:

  1. Kasper Silkoset Syversen
  2. Kjetil Vangløkken

 

Styret kan kontaktes via talsperson eller på epost: hedmark@mdg.no

Vedtekter for Hedmark MDG (2016)