Utlysning av rådgivningsoppdrag

Fotocredit: CarsonCreative (CC BY-SA 4.0). Originalen er endret av Bård Sødal Grasbekk (CC BY-SA 4.0).

Fylkestingsgruppa i Hedmark søker kommunikasjonsrådgivere og innholdsprodusenter

Ønsker du å jobbe med Miljøpartiet De Grønne på regionalt nivå? Hvis du har gode samarbeidsevner, politisk teft og kompetanse innen medier og kommunikasjon, er du kanskje den vi trenger for å gjøre vår politikk bedre kjent.

Fylkestingsgruppa vil nå engasjere en gruppe rådgivere i et nettverksbasert prosjektarbeid. Det søkes rådgivere for å bistå i innholdsproduksjon, medieovervåkning og politisk analyse. Prosjektet vil handle om å belyse og kommentere aktuelle regionalpolitiske problemstillinger og startes opp i april. Prosjektarbeidet avsluttes september 2019.

Det søkes rådgivere med evne til:

  • Strategisk tenkning
  • Rask problemløsning
  • Kreativt og selvstendig arbeid
  • Tverrfaglig samskaping

Kompetansekrav:

  • God kjenskap til aktuelle politiske utfordringer på lokalt og regionalt forvaltningsnivå.
  • Gode skriveferdigheter i norsk og/eller sterk grafisk kompetanse
  • God forståelse for digitale kommunikasjonsverktøy

Oppdragsgiver er fylkestingsgruppa i Hedmark, v. gruppeleder Bård Sødal Grasbekk. Dersom ikke annet er avtalt, skal rådgiverens honorar beregnes etter medgått tid og avtalte timesatser. Arbeidsmengden anslås i henhold til avtalte leveranser å kreve 3 til 8 timer i uka, per rådgiver. Arbeidstiden disponeres fritt utover regelmessige prosjektmøter.

Høres dette interessant ut kan du sende CV, søknad og noen utvalgte tekster/grafiske arbeider til bard.sodal.grasbekk@mdg.no innen fredag 6. april.

For ytterligere informasjon om oppdraget ta kontakt på epost eller mobil: 45242148.